Skip to main content

Ár gComhpháirtithe

Chun cúnamh a sheachadadh, oibrímid i gcomhar le gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe, Gluaiseacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge agus eagraíochtaí neamhrialtasacha chun beatha a thabhairt slán agus cúnamh agus soláthairtí riachtanacha a sheachadadh le linn éigeandálaí.

Chuir Éire os cionn €66 milliún ar fáil i maoiniú éigeandála agus téarnaimh  in 2011, rud a chabhraigh chun beatha a thabhairt slán agus fulaingt agus géarchéimeanna a mhaolú.

Caitear beagnach leath den mhaoiniú (48%) san Afraic agus caitear 9% sa Mheánoirthear agus san Afraic Thuaidh.   Ba iad an tSomáil, an Libéir, an Afganastáin, Poblacht Dhaonlathach an Chongó, an tSúdáin agus an Phalaistín ba mhó a fuair maoiniú.

In 2012, táimid ag súil le leibhéal caiteachais den chineál céanna. In 2010, bhí Éire ar cheann de na trí dheontóir ba mhó ar fud an domhain ó thaobh chomhréir na cabhrach chun tacú le stáit leochaileacha de.

Tacaíocht do ghníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe

In 2011, chuaigh 20% den mhaoiniú daonnúil chuig gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe chun cabhrú le freagra éifeachtach agus comhordaithe a thabhairt ar éigeandálaí agus chun freastal ar riachtanais na dteifeach.

Tacaímid le comhordú idirnáisiúnta níos fearr le linn géarchéimeanna trínár maoiniú don Oifig um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla (OCHA). Tá bainistiú á dhéanamh ag an Oifig ar mhaoiniú ar leibhéal tíre freisin, ar a dtugtar na Comhchistí Daonnúla, agus chuireamar os cionn €19 milliún leo seo in 2011.

Tá an maoiniú sin ar fáil d’eagraíochtaí neamhrialtasacha, lena n-áirítear eagraíochtaí áitiúla, agus is bealach an-tábhachtach é seo chun a chinntiú go sroichfear daoine atá i ngátar go tapa le cabhair.

Oibrímid i gcomhar le hoifig Ard-Choimisinéir na NA le haghaidh Dídeanaithe, chun cabhrú le freastal ar riachtanais an 42 milliún duine (os cionn naoi n-oiread níos mó ná daonra na hÉireann) atá curtha as áit mar gheall ar choimhlint, ar fhoréigean nó ar shárú ar chearta an duine.

Mar chuid dár gcomhpháirtíocht leis an gCríoch Phalaistíneach faoi fhorghabháil, cuirimid maoiniú ar fáil do ghníomhaireacht na Náisiún Aontaithe do dhídeanaithe na Palaistíne (UN Agency for Palestine Refugees (UNWRA)).

Thugamar €8 milliún don Phríomh-Chiste Práinnfhreagartha (CERF), atá á bhainistiú ag na Náisiúin Aontaithe. Is í aidhm CERF ná cúnamh cothromasach, tráthúil agus iontaofa a sholáthar i gcás ina bhfuil gá leis, lena n-áirítear éigeandálaí nach bhfaigheadh dóthain maoinithe dá uireasa.

Gluaiseacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg

Tá comhpháirtíocht láidir againn le Gluaiseacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg. Cuireann sé ar ár gcumas ár luachanna daonnúla agus ár meas ar an dlí daonnúil idirnáisiúnta a chur chun cinn. In 2011, chuireamar díreach os cionn €13 mhilliún ar fáil dá gcuid oibre.

Tá comhaontuithe comhpháirtíochta againn le Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge agus le Cónaidhm Idirnáisiúnta Chumainn na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg, chun tacú le cláir cosanta san Afraic agus le forbairt acmhainne i sochaithe náisiúnta. Freagraímid d’iarratais éigeandála ón dá eagraíocht gach bliain agus cuirimid tacaíocht ar fáil do Chros Dhearg na hÉireann trínár gcomhaontú comhpháirtíochta le Cónaidhm Idirnáisiúnta Chumainn na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg.

Dírítear ár gcomhpháirtíocht leis an ngluaiseacht go háirithe ar obair i réigiúin Iarthair agus Láir na hAfraice, a ndéantar faillí orthu scaití – i dtíortha amhail Siarra Leon, an Libéir, Sead agus an Nígir.

Is príomh-chomhpháirtithe dár gcuid iad na heagraíochtaí neamhrialtasacha maidir le seachadadh cúnaimh i gcásanna éigeandála.

Tacaíocht d’eagraíochtaí neamhrialtasacha Éireannacha agus idirnáisiúnta

Is príomh-chomhpháirtithe dár gcuid iad na heagraíochtaí neamhrialtasacha maidir le seachadadh cúnaimh i gcásanna éigeandála. Tá eolas acu ar an gcás go háitiúil nó tá comhpháirtithe acu atá i láthair ar an talamh, tá blianta fada taithí acu, tuigeann siad cad a theastaíonn agus tá siad in ann gníomhú go tapa. 

Thar na mblianta, d’fhorbraíomar caidrimh láidre leis na comhpháirtithe, agus tá difríocht mhór á déanamh againn agus muid ag obair le chéile.

Cuireadh beagnach an ceathrú cuid dár gcúnamh éigeandála in 2011 trí bhíthin trí scéim maoinithe chun ár gcuspóir a bhaint amach a bheith ullmhaithe i gcomhair géarchéimeanna, freagairt go tapa i gcás géarchéimeanna agus cabhrú le beatha agus slite beatha cearta a bhaint amach i ndiaidh éigeandála. 

Léigh tuilleadh faoinár bhfreagairt éigeandála

Foghlaim faoi conas atáimid ag freagairt do ghéarchéimeanna daonnúla reatha.