Fianáin ar láithreán Gréasáin Chúnamh Éireann

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.”

Comhaltachtaí

Tá ár gclár comhaltachtaí ar siúl le beagnach dhá scór bliain ag tacú le forbairt ghairmiúil príomh-phearsanra inár dtíortha comhpháirtíochta agus in eagraíochtaí atá ag obair chun forbairt a chur chun cinn. 

Full Article Image Holding

Ag tabhairt smaointe agus scileanna nua ar ais abhaile go dtí an Mhaláiv.

D'oibrigh Steven Nyirenda mar Oifigeach Tionscadal don Choimisiún Caitliceach um Cheartas agus Síocháin i nDeoise Mzuzu, an Mhaláiv. Bhí sé ar dhuine de 41 mac léinn a fuair comhaltacht de chuid Chúnamh Éireann chun tabhairt faoi staidéar iarchéime in 2010-2011.

Chuir Steven Máistreacht i gcrích san Abhcóideacht Phoiblí agus Gníomhaíochas in OÉ, Gaillimh. Nuair a d'fhill sé ar an Maláiv le dul ag obair dá eagraíocht, thug sé leis na scileanna luachmhara agus an méid a bhí foghlamtha aige fad is a bhí sé in Éirinn.

Oibríonn Cúnamh Éireann go dlúth leis an gCoimisiún Caitliceach um Cheartas agus Síocháin. Agus trínár gclár comhaltachtaí, cabhraímid chun a acmhainn a neartú d'fhonn dul i ngleic le saincheisteanna cearta daonna agus iad a chur chun cinn. Déanaimid é sin trí chuidiú le baill foirne ar nós Steven na scileanna agus an saineolas riachtanach a theastaíonn uathu a fhorbairt. 

Full Article Image Holding

Ár gcláir comhaltachtaí

Cuirimid deiseanna ar fáil le haghaidh staidéar iarchéime do mhic léinn cosúil le Steven agus déantar sin trí roinnt clár. Déanann An Chomhairle do Mhic Léinn Idirnáisiúnta in Éirinn (ICOS) na cláir sin a riar ar ár son. In 2012, bhí buiséad €980,000 againn dár gcláir comhaltachtaí. Tá obair fós ar bun chun an clár comhaltachtaí a thabhairt chomh fada leis an Afraic Theas

An Clár Oiliúna Comhaltachtaí

Tá sé mar aidhm ag an gClár Oiliúna Comhaltachtaí eolas speisialtachta na foirne atá ag obair in aireachtaí agus in eagraíochtaí sochaí sibhialta a mhéadú inár dtíortha comhpháirtíochta. Déantar é sin trí scoláireachtaí a chur ar fáil do ghairmithe atá i lár a ngairme chun staidéar a dhéanamh ar chúrsaí iarchéime nó máistreachta in Éirinn nó i gcoláiste laistigh dá réigiún féin.   

Gach bliain, tugann ár nAmbasáidí agus ár Misin inár dtíortha comhpháirtíochta agus sa Phalaistín cuireadh d'eagraíochtaí comhpháirtíochta iarrthóirí a ainmniú le haghaidh scoláireachtaí.

In 2012, bronnadh 46 scoláireacht ar an iomlán i réimsí ábhair amhail bainistiú acmhainní comhshaoil, talmhaíocht inbhuanaithe, oideachas, sláinte, staidéar forbartha agus dlí.

Féach ar láithreán Gréasáin na Comhairle do Mhic Léinn Idirnáisiúnta in Éirinn chun sonraí a fháil faoi conas iarratas a dhéanamh ar an gClár Oiliúna Comhaltachtaí.

Is é an Clár Oiliúna Comhaltachtaí an clár is faide atá ar bun ag Cúnamh Éireann agus bronnadh na chéad scoláireachtaí in 1974.

Comhaltacht Courtney (The Courtney Fellowship)

Trí Chomhaltacht Courtney, déanaimid urraíocht ar mhac léinn as Burundi gach bliain chun tabhairt faoi chúrsa máistreachta i léann an rialachais nó na síochána in Éirinn.

Bunaíodh Comhaltacht Courtney in 2004 i gcuimhne ar an Ardeaspag Michael Courtney, Nuinteas an Phápa do Burundi a rugadh in Éirinn agus a maraíodh an bhliain roimhe sin. 

Déan teagmháil le hAmbasáid na hÉireann sa Tansáin agus láithreán Gréasáin ICOS chun tuilleadh eolais a fháil.

An Clár um Chomhroinnt Eispéireas Forbartha na hÉireann (IDEAS)

Cuirimid scoláireachtaí iarchéime gnó ar fáil freisin do shaoránaigh as Vítneam tríd an gClár um Chomhroinnt Eispéireas Forbartha na hÉireann.

Bronntar suas le seacht scoláireacht gach bliain le haghaidh cúrsa Máistreachta lánaimseartha sa Chlár Riaracháin Ghnó agus suas le 20 scoláireacht le haghaidh cláir Máistreachta san Eolaíocht ag Scoil Ghnó Smurfit in UCD.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi iarratas a dhéanamh, déan teagmháil le láithreán Gréasáin Scoil Ghnó Smurfit UCD nó le láithreán Gréasáin ICOS.

 

Foghlaim tuilleadh faoinár gComhaltachtaí

Chun tuilleadh eolais a fháil ar Chlár Oiliúna Comhaltachtaí Chúnamh Éireann agus Clár IDEAS Chúnamh Éireann, féach ar láithreán Gréasáin ICOS.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Chomhaltacht Courtney, déan teagmháil le hAmbasáid na hÉireann sa Tansáin agus féach ar láithreán Gréasáin ICOS.

Faigh amach conas is féidir leat páirt a ghlacadh le do chaibidil alumni áitiúil.