Fianáin ar láithreán Gréasáin Chúnamh Éireann

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.”

Taighde ar rialachas

Cinntíonn dea-rialachas go bhfuil mná agus fir ábalta páirt a ghlacadh dá ndeoin féin ina bhforbairt pholaitiúil, shóisialta agus gheilleagrach. Déanaimid infheistíocht i dtaighde chun tuiscint níos fearr a fháil ar conas a oibríonn rialachas i réimse tíortha, ionas gur féidir an úsáid is éifeachtaí a bhaint as acmhainní forbartha chun leas na mbocht.

Ag infheistiú i dtaighde

Ní rud nua é rialachas ná ní bhaineann sé le tíortha i mbéal forbartha agus le forbairt idirnáisiúnta amháin. Baineann sé le gach tír agus le gach comhthéacs agus baineann sé go bunúsach leis na bealaí ina ndéantar cinntí agus an próiseas trína gcuirtear cinntí i bhfeidhm. 

Gan dea-rialachas, ní féidir an bhochtaineacht fhadtéarmach a laghdú. Is réimse casta atá sa rialachas, áfach, agus teastaíonn tuiscint ar na bealaí ina n-úsáidtear cumhacht agus polaitíocht agus ar na bealaí ina ndéanann tíortha bainistiú ar acmhainní ar bhealaí a thacóidh le forbairt inbhuanaithe dá saoránaigh go léir, go háirithe do na saoránaigh is boichte.

Ní mór do dheontóirí agus d’eagraíochtaí forbartha eile tuiscint níos fear a bheith acu ar chúrsaí áitiúla agus a chinntiú go mbaintear úsáid éifeachtach as cúnamh airgid ar leibhéal na tíre chun críocha dea-rialachais.

I gCúnamh Éireann, tacaímid le taighde ar rialachas a bhfuil sé d’aidhm leis an fhianaise seo a bhailiú. Tugaimid aird ar leith ar thaighde ina dtugtar aird ar dhearcadh agus ar ghuth na bpobal áitiúil agus na ndaoine aonair, idir fhir agus mhná.

Gan dea-rialachas, ní féidir an bhochtaineacht fhadtéarmach a laghdú.

Naisc idir rialachas agus laghdú na bochtaineachta a thuiscint

Tá an Overseas Development Institute, le maoiniú ó Chúnamh Éireann, tar éis go leor taighde a dhéanamh maidir le dea-rialachas, módúlachtaí cúnaimh agus laghdú na bochtaineachta. Tá go leor smaointeoireacht thábhachtach nua tagtha chun cinn ón obair.

Mar shampla, léirítear sa taighde nach faoin airgead amháin atá ról deontóirí i gcomhpháirtíochtaí cúnaimh, agus gur féidir le hobair ghníomhach chun institiúidí a bhunathrú agus caidrimh a fhorbairt a bheith níos tábhachtaí ó thaobh dea-rialachais de. Bhí an-tionchar ag an saothar iomlán maidir le smaointeoireacht agus cleachtas deontóirí a athrú maidir le conas is fearr cúnamh a sholáthar.

Cumhacht agus polaitíocht san Afraic a thuiscint

Táimid ag tacú freisin le taighde nuálach ar chumhacht agus ar pholaitíocht san Afraic ina bhféachtar ar thaithí na dtíortha féin agus na nithe atá ag feidhmiú go maith iontu. Léirítear sa taighde nach bhfuil an t-eolas ar rialachas ná an cleachtas rialachais mar an gcéanna ar fud na hAfraice.

Tá tíortha agus córais éagsúil óna chéile agus léirítear rath agus feidhmíocht mhaith in go leor acu. Tá faisnéis agus anailís ar na cineálacha rialachais ar féidir leo torthaí forbartha níos fearr a bhaint amach san Afraic á dtáirgeadh ag an gclár, agus beidh sé mar bhunús le straitéisí tíre Chúnamh Éireann agus an phobail idirnáisiúnta níos leithne amach anseo.

Tacú le comhpháirtithe na sochaí sibhialta

Aithnímid an ról tábhachtach atá ag sochaí shibhialta atá bríomhar agus láidir maidir le dea-rialachas agus forbairt a chur chun cinn. Le tacaíocht ó Chúnamh Éireann, tá taighde déanta ag Trócaire ar threochtaí na sochaí sibhialta chun feidhmiú mar chatalaíoch don athrú daonlathach agus do rialachas éifeachtach i réimse leathan tíortha.

Mar thoradh ar an taighde sin, forbraíodh moltaí beartais maidir le cosaint spáis na sochaí sibhialta (PDF, 1.1 MB)(tá an t-ábhar ar fáil a thuilleadh)  a bhí lárnach maidir le tacaíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Ár dtacaíocht don taighde

Faigh tuilleadh faisnéise maidir le conas a thacaíonn Cúnamh Éireann le taighde