Maoiniú na Sochaí Sibhialta

Tacaímid le hobair eagraíochtaí neamhrialtasacha (NGOanna) agus Eagraíochtaí eile na Sochaí Sibhialta (ESSanna) maidir le forbairt fhadtéarmach thar lear, oideachas forbartha agus cúnamh éigeandála agus téarnaimh a chur ar fáil. Déanaimid é sin trí raon sruthanna maoinithe a riarann Ceanncheathrú Chúnamh Éireann.