Uachtaránacht na hÉireann ar an AE

I rith Uachtaránacht na hÉireann ar an AE, oibreoimid chun a chinntiú go nglacann an AE páirt chuiditheach, éifeachtach i gcomhphlé tábhachtach idirnáisiúnta a théann i gcion ar na pobail agus ar na daoine bochta ar domhan. 

Ag obair le comhpháirtithe chun forbairt níos fearr a bhaint amach

Ón 1 Eanáir 2013, beidh Éire mar Uachtarán ar Chomhairle an AE. Is tréimhse thábhachtach í seo i bhforbairt idirnáisiúnta, agus muid ag féachaint chun cinn chuig Imeacht Speisialta na NA maidir le Spriocanna Forbartha na Mílaoise in 2013 agus creat forbartha domhanda iar-2015.

Oibreoimid i gcomhar le gach institiúid lárnach san Aontas Eorpach chun a chinntiú go ndéantar seachadadh rathúil ar ár gclár Uachtaránachta maidir le comhar a fhorbairt.

Ár dTosaíochtaí

Díreoimid go háirithe ar thrí shaincheist:

  • A chinntiú go nglacann an AE páirt bhríomhar i bhforbairt an chláir ‘iar-2015’.
  • Béim a chur ar an ngá comhordú a dhéanamh ar an bhfreagairt idirnáisiúnta don ocras, don chothú agus don athrú aeráide.
  • Naisc níos láidre a chruthú idir faoiseamh daonnúil éigeandála agus cúnamh forbartha fadtéarmach

Foghlaim tuilleadh faoi Uachtaránacht na hÉireann ar an AE

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil maidir le forbairt agus Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE ar láithreán Gréasáin Uachtaránacht na hÉireann.