Skip to main content

Siarra Leon

Tá Éire ag tacú le muintir Siarra Leon agus iad ag atógáil na tíre tar éis blianta coimhlinte. Dírímid ar shláinte agus ar chothú a fheabhsú do na pobail is boichte.  ‌

Éire agus Siarra Leon

Tá Cúnamh Éireann ag obair i Siarra Leon ó 2002 i leith. In 2005, d'osclaíomar Oifig Ionadaíochta in Freetown, ag cumhdach Siarra Leon agus an Libéir.

Oibrímid go dlúth le Rialtas Siarra Leon, na NA agus comhpháirtithe eile chun ár gcuid cuspóirí forbartha a sheachadadh.

Tá ár gclár forbartha ag cabhrú chun tacú le hathchóiriú fadtéarmach agus le forbairt i Siarra Leon. Chuireamar breis is €63 milliún i bhfoirm cúnaimh ar fáil le haghaidh tograí i Siarra Leon idir 2005 agus 2011.

 • Forbhreathnú
 • Cúlra
 • Ár gcuid oibre
 • Torthaí

Forbhreathnú

Cúlra

Cúlra

Tá Siarra Leon, atá suite ar chósta thiar na hAfraice, cosúil le hÉirinn ó thaobh méid agus daonra de. Idir 1991 agus 2002, d'fhulaing an tír go mór mar gheall ar chogadh cathartha uafásach. D'fhág an choimhlint níos mó ná 50,000 duine marbh, cuid mhaith den bhonneagar scriosta, agus os cionn dhá mhilliún duine díláithrithe i dtíortha in aice láimhe.

Ó tháinig deireadh leis an gcoimhlint in 2002, tá dul chun cinn suntasach déanta ag an tír ó thaobh síocháin agus forbairt inbhuanaithe a bhaint amach. Mar sin féin, is iomaí dúshlán eacnamaíoch agus forbartha suntasach os comhair Siarra Leon agus í ag iarraidh córais agus seirbhísí a atógáil dá cuid daoine. 

Tá sí rangaithe ag 180 as 187 tír ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na Náisiún Aontaithe 2011 (tá Éire rangaithe sa seachtú háit faoi láthair). Maireann níos mó ná leath den daonra ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae. Is é 48 bliain d'aois an t-ionchas saoil agus is é an ráta litearthachta i measc daoine fásta ná 41%.

Cúlra

Ár gcuid oibre

Is cothú agus slándáil an tsoláthair bhia ár bpríomhfhócas. Tá sé sin ag teacht lenár bhfócas ar an troid i gcoinne ocrais ar fud an domhain agus le Straitéis um Laghdú Bochtaineachta Siarra Leon, ‘Agenda for Change’.

Agus muid ag obair lenár gcomhpháirtithe forbartha, tacaímid le:

 • Cláir tráchtálaithe do shealbhóirí beaga ina gcuirtear diansaothrú, táirgeadh agus éagsúlú barr chun cinn
 • Cláir beathaithe scoile agus bainistiú pobail ar ghéar dhroch-chothú
 • Athchóiriú an bhonneagair sláinte, bardaí péidiatraiceacha go sonrach

I measc ár gcomhpháirtithe tá Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta, An Clár Domhanda Bia agus Ciste Éigeandála Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe do Leanaí. Tá Éire ag obair in éineacht leis na Stáit Aontaithe in Freetown sa réimse a bhaineann le cothú agus iad ag díriú ar an gcéad '1000 lá de shaol' linbh, atá an-tábhachtach.

Mar chuid dár gcuid oibre tá fócas láidir againn freisin ar cuntasacht níos mó a chur chun cinn i measc saoránach. Táimid ag tabhairt tacaíochta don obair atá ar bun ag Coimisiún Frith-Éillithe Siarra Leon, ag Coimisiún um Chearta an Duine Siarra Leon, ag an gCoiste Tarrthála Idirnáisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar fhoréigean inscne agus thugamar cúnamh airgeadais le haghaidh toghcháin 2012.

 

Ár gcuid oibre

Ár dTorthaí

In 2011, chaith Cúnamh Éireann beagnach €4.5 milliún trínár gclár tíre i Siarra Leon. Cuireadh €4 mhilliún breise ar fáil trínár Scéimeanna Maoinithe na Sochaí Sibhialta d'eagraíochtaí neamhrialtasacha as a gcuid oibre sa tír.

Tharla na feabhsuithe seo a leanas le tacaíocht ó Chúnamh Éireann in 2011 agus blianta roimhe seo:

 • Méadú faoi 12 ar líon na leanaí ar tugadh cóir leighis dóibh mar gheall ar ghéar dhroch-chothú: ag méadú ó 2,950 in 2007 go dtí 35,000 leanbh in 2011
 • Tógadh 22 ionad gnó talmhaíochta ar an iomlán i gceantair Bo agus Bonthe ó 2010 i leith rud a chuaigh chun tairbhe 5,795 teaghlach feirmeoireachta
 • Cuireadh béile scoile laethúil ar fáil do 118,000 dalta in 2011 agus 2012, agus ba chailíní leath díobh

In 2011, fuair níos mó ná 1,000 bean a ndearnadh éigniú nó ionsaí gnéis orthu cóir leighis agus tacaíocht ag Ionaid Rainbo, atá á maoiniú ag Cúnamh Éireann.

 

Torthaí

Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, má’s maith leat an leagan Béarla a léamh brúigh anseo.

Since the outbreak of Ebola in Sierra Leone in 2014, Ireland has been working closely to assist the country in its response.   This is reflected in our annual plan for 2015 which is aligned with the priorities of the Sierra Leone Government’s Ebola recovery and transition plans, while maintaining a focus on some longer term governance and development priorities which remain crucial for the country.  The total budget for the bilateral programme this year is €8 million.  The goal of the 2015 programme is three-fold;

 1. To contribute to the national goal of reaching zero cases of Ebola in Sierra Leone
 2. To reduce the secondary impacts of Ebola, in particular within the nutrition/food security and gender sectors; and 
 3. To strengthen accountability mechanisms in the transition to long-term development 

Results from the Irish Aid Country Programme Investment include:

 • Ebola outbreak in Sierra Leone declared over by WHO in November 2015
 • Children cured of Sever Acute Malnutrution in Sierra Leone rose from 93.2% in July 2014 to 95.4% in March 2015
 • The percentage of health clinics providing treatment for severe acute malnutrition in Sierra Leone has risen from 21% to 38% with the support of Irish Aid.
 • There has been an increase in the number of children treated for severe acute malnutrition from 2,950 in 2007 to over 26,000 children in 2012.
 • Since 2010 the number of children receiving all basic vaccinations before 12 months has risen from 40% to 70% with the support of Irish Aid and other donors.
 • Twenty-two agricultural business centres (ABCs) were constructed and equipped in Bo and Bonthe districts since 2010 with Irish funds. These centres provide processing and marketing opportunities for farmers. 2,100 farmers have been trained in business skills. Impact studies at community level in the Irish Aid funded districts show that 91% of participating farmers report higher incomes and improved household food security thanks to their participation in the ABC, mainly due to increased production and yields.
 • Between 2010 and 2013, 3,490 survivors of sexual assault received treatment and support at Irish-funded Rainbo centres in Freetown, Kenema and Kono, and at Kailahun Government Hospital
 • Data captured by voter registration equipment purchased with Irish Aid funds was considered a success and contributed to credible elections in 2012.
 • The rate of stunting in Sierra Leone decreased by 37.4% in 2008 to 28.8% in 2014
 • The rate of immunisation of children aged 12 to 23 months rose from 40% in 2008 to 68% in 2014

Irish Aid Annual Report 2017 details the many results delivered through Ireland's aid programme, Irish Aid, across our partner countries, including Mozambique, in 2017. It includes key policy developments, and details of Irish Aid expenditure across the world.

Léigh tuilleadh faoinár gcuid oibre chun ocras a laghdú

Tabhair cuairt ar ár gcuid maidir le Ocras chun tuilleadh a fháil amach faoinár gcur chuige maidir leis an dúshlán mór millteach seo.