Skip to main content

Breathnóireacht Toghcháin

Coinníonn Cúnamh Éireann uainchlár de bhreathnóirí toghcháin cáilithe. Ainmnímid daoine atá ar an uainchlár sin chun páirt a ghlacadh i misin breathnóireachta toghcháin thar lear.

Misin breathnóireachta toghcháin

Ainmníonn Éire breathnóirí i gcomhair misin idirnáisiúnta breathnóireachta toghcháin mar chuid dá tiomantas i leith chearta an duine agus an daonlathas a chur chun cinn. 

 Full Article Image Holding

Glacann breathnóirí Éireannacha páirt den chuid is mó i misin arna n-eagrú ag na heagraíochtaí seo a leanas:

An t-uainchlár breathnóireachta toghcháin

Coinnímid uainchlár de dhaoine a bhfuil na cáilíochtaí oiriúnacha acu agus atá ar fáil i gcomhair misin breathnóireachta toghcháin. Níl an t-uainchlár ar oscailt do bhaill nua faoi láthair.

Ainmníonn Éire breathnóirí i gcomhair misin idirnáisiúnta breathnóireachta toghcháin mar chuid dá tiomantas i leith chearta an duine agus an daonlathas a chur chun cinn.  

Mar gheall ar an spéis a léirítear i bpáirt a ghlacadh i misin breathnóireachta toghcháin, táimid ag súil go mbeidh agallaimh le haghaidh áiteanna ar an uainchlár ar siúl sa tréimhse atá amach romhainn. Má tá suim agat iarratas a dhéanamh ar áit, is féidir leat ár láithreán Gréasáin a sheiceáil, áit a gcuirfimid an pobal ar an eolas faoi agallaimh atá le teacht. 

Cáilíochtaí

Má tá suim agat iarratas a dhéanamh ar bheith i do bhall den uainchlár breathnóireachta toghcháin, beidh roinnt de na cáilíochtaí agus na scileanna tipiciúla seo ag teastáil uait:

  • Taithí theicniúil agus eolas ar thoghcháin, ar nós taithí i ról ceann comhairimh, gníomhaire toghcháin nó maoirseoir vótála, nó rannpháirtíocht i vótaí a chomhaireamh, srl.
  • Ardleibhéal litearthachta ar ríomhairí
  • Eolas réasúnta ar a bheith ag obair le teanga ábhartha cosúil leis an bhFraincis, an Spáinnis, an bPortaingéilis nó an Rúisis
  • Ullmhacht agus cumas maidir le bheith ag obair i dtimpeallacht idirnáisiúnta
  • Inoiriúnaitheacht agus solúbthacht maidir le taisteal deacair agus cúinsí maireachtála deacra, m.sh cumas léirithe maidir leis an gcruatan a fhulaingt.
  • Dea-shláinte: ní mór duit nóta dochtúra a chur ar fáil ina ndeimhnítear go bhfuil tú sách folláin i gcomhair taistil sula n-imeoidh tú ar gach misean breathnóireachta.

 

pdf-listing

Election Observers (11 December 2018)

A listing of the elections to which the Department has sent observers since 2013 is available here. We will update this listing periodically.Íoslódáil PDF (223KB)

Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, má’s maith leat an leagan Béarla a léamh brúigh anseo.

 

Election Observation Missions 2017