Skip to main content

Saorálaithe na Náisiún Aontaithe

Tá na céadta Éireannach tar éis saorálaíocht a dhéanamh leis na Náisiúin Aontaithe le blianta beaga anuas, agus iad ag obair le gníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe nó ar mhisin freagartha daonnúla agus ar mhisin síochánaíochta.  Tacaíonn Cúnamh Éireann le Saorálaithe na Náisiún Aontaithe in obair na heagraíochta sin maidir le saorálaithe a earcú, an saorálaíochas a chur chun cinn, agus cineálacha cur chuige nua agus nuálacha a thástáil maidir le saorálaíocht, chomh maith le tabhairt faoi thaighde agus anailís.

A visit from the UNDP Associate Administrator, Rebecca Grynspan to UNDP Zambia

Saorálaithe na Náisiún Aontaithe

Bhí na céadta Éireannach i mbun saorálaíochta leis na Náisiúin Aontaithe le blianta beaga anuas, agus iad ag obair le gníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe ar fhreagairt dhaonnúil agus ar mhisin síochánaíochta trí raon clár á n-oibriú ag Saorálaithe na Náisiún Aontaithe.  

Freagraíonn Saorálaithe na Náisiún Aontaithe d’iarratais ar shaorálaithe ó ghníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe, ó rialtais náisiúnta agus ó eagraíochtaí forbartha eile, agus bíonn gar do 8,000 saorálaí i mbun oibre leis an eagraíocht sin gach bliain. Coinníonn Saorálaithe na Náisiún Aontaithe bunachar sonraí d’iarrthóirí a bhfuil spéis acu i saorálaíocht agus tarraingítear ón mbunachar sonraí sin chun daoine a shannadh. 

Tá formhór na mball de Shaorálaithe na Náisiún Aontaithe cistithe ag gníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe ach tá cuid acu cistithe go díreach ag deontóirí. Déanaimid cistiú ar líon beag sannachán de chuid Shaorálaithe na Náisiún Aontaithe gach bliain, a líontar ó bhunachar sonraí Shaorálaithe na Náisiún Aontaithe.  

Bítear ag súil go mbeidh tiomantas láidir ag saorálaithe don saorálaíochas, go mbeidh cáilíochtaí gairmiúla cuí acu agus ar a laghad dhá bhliain de thaithí ábhartha. Tá íosteorainn aoise 25 bliain i bhfeidhm agus níl aon uasteorainn aoise. 

Oibríonn saorálaithe i réimse leathan earnálacha agus clúdaítear 115 catagóir ghairmiúil i mbunachar sonraí Shaorálaithe na Náisiún Aontaithe, lena n-áirítear

 • An Talmhaíocht
 • An tSláinte
 • An tOideachas
 • Cearta an Duine
 • TFC
 • Forbairt pobail
 • Gairmoiliúint
 • Tionscal
 • Daonra. 

Aimsigh faisnéis ar shaorálaíocht leis na Náisiúin Aontaithecláraigh chun bheith i do bhall de Shaorálaithe na Náisiún Aontaithe trí chuairt a thabhairt ar a láithreán Gréasáin. 

Intéirneachtaí de chuid Shaorálaithe na Náisiún Aontaithe

Déanann Cúnamh Éireann urraíocht ar Chlár Intéirneachta de chuid Shaorálaithe na Náisiún Aontaithe. Sanntar intéirnigh ar feadh bliain amháin mar oifigigh tionscadail le gníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe. Bíonn na hintéirneachtaí sin dírithe ar chéimithe le déanaí a bhfuil taithí theoranta acu, a bhfuil spéis acu i ngairm i réimse na forbartha thar lear.

Urraímid idir 10 agus 16 n-intéirneach gach bliain. Fógraítear na hintéirneachtaí ar láithreán Gréasáin Chúnamh Éireann, i mí Lúnasa de ghnáth, agus is é Meán Fómhair an spriocdháta le haghaidh iarratas. 

Léigh níos mó faoi a bheith i d’intéirneach de chuid Shaorálaithe na Náisiún Aontaithe. 

Saorálaíocht ar líne le Saorálaithe na Náisiún Aontaithe

Bainistíonn Saorálaithe na Náisiún Aontaithe Seirbhís Ar Líne maidir le Saorálaíocht freisin, trína gceanglaítear saorálaithe le heagraíochtaí a bhíonn ag obair le haghaidh fhorbairt inbhuanaithe an duine. Tríd an tseirbhís seo, fógraíonn eagraíochtaí forbartha deiseanna ar líne maidir le saorálaíocht, agus aimsíonn daoine ar spéis leo an obair dheonach tascanna oiriúnacha a mheaitseálann a gcuid leasanna, saineolais, agus scileanna. Cuireann siad a gcuid iarratas isteach go díreach chuig na heagraíochtaí, agus roghnaíonn siadsan na saorálaithe ar mhaith leo dul i mbun a gcuid gníomhaíochtaí. 

Bhí fás suntasach i líon na saorálaithe ar líne agus na dtascanna ar líne mar thoradh ar ár dtacaíocht do Shaorálaíocht ar Líne le Saorálaithe na Náisiún Aontaithe idir 2007 agus 2010. Sa bhliain 2011, chríochnaigh níos mó ná 10,000 saorálaí ar líne beagnach 17,000 tasc.

Faigh Amach Tuilleadh

 1. Cláraigh le bheith i do bhall de Shaorálaithe na Náisiún Aontaithe trí fhoirm iarratais a chomhlánú ar líne. 
 2. Foghlaim tuilleadh faoi Intéirneachtaí na Náisiún Aontaithe. 
 3. Bí i do shaorálaí ar líne.