Fianáin ar láithreán Gréasáin Chúnamh Éireann

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.”

Páipéar Bán ar Chúnamh Éireann

D’fhorbair Rialtas na hÉireann an chéad bheartas maidir le cúnamh thar lear don tír tar éis comhairliúchán poiblí forleathan. Sa Pháipéar Bán ar Chúnamh Éireann, leagtar amach clár oibre atá forleathan agus uaillmhianach d’Éirinn sa réimse seo. Tá athbhreithniú á dhéanamh air faoi láthair.

Ráiteas atá sa White Paper on Irish Aid 2006 as Gaeilge (PDF, 2.49mb), a foilsíodh in 2006, ar bheartas Rialtas na hÉireann, agus tá sé ar phríomhdhoiciméad beartais na hÉireann i réimse na forbartha thar lear.

De réir an Pháipéir Bháin, cuirtear an comhrac in aghaidh an ocrais agus na bochtaineachta ar fud an domhain ag croílár bheartas eachtrach na hÉireann. Tá na prionsabail agus na cinntí ann mar threoir ag ár gclár cúnaimh.

Full Article Image Holding

Athbhreithniú ar an bPáipéar Bán 2011-2012

Fógraíodh athbhreithniú ar an bPáipéar Bán ar Chúnamh Éireann i mí an Mheithimh 2011, de réir tiomantais a bhí i gClár an Rialtais.

Is é an tAire Stáit do Thrádáil agus Forbairt, Joe Costello TD, atá i gceannas ar an athbhreithniú. Tá maoirseacht neamhspleách á déanamh ar an athbhreithniú ag an Sainghrúpa Comhairleach maidir le Cúnamh Éireann

D’fhonn treoir bheartais na hÉireann sa réimse seo a leagan amach le haghaidh na mblianta amach romhainn, táthar ag féachaint ar an dul chun cinn atá déanta ag Cúnamh Éireann le sé bliana anuas agus ar an gcomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta atá ag athrú ina mbíonn an comhar um fhorbairt ag tarlú.

De réir an Pháipéir Bháin, cuirtear an comhrac in aghaidh an ocrais agus na bochtaineachta ar fud an domhain ag croílár bheartas eachtrach na hÉireann.

Comhairliúchán poiblí

Cuirtear eolas ar fáil don Summary of the Consultation Paper for the Review of the White Paper as Gaeilge (PDF, 486.3) ina leagtar amach an creatlach do na cruinnithe comhairliúcháin agus do na haighneachtaí scríofa a fuarthas i rith an athbhreithnithe.

Tugadh faoi phróiseas forleathan comhairliúcháin in 2012 mar chuid den athbhreithniú. I measc na n-imeachtaí móra, áirítear ceithre chomhairliúchán mhóra leis an bpobal in Éirinn agus comhairliúchán réigiúnach sa Mhaláiv.

Bhí Fóram na nEagraíochtaí Neamhrialtasacha agus na Roinne Gnóthaí Eachtracha um Chearta an Duine 2012 tiomnaithe don ábhar seo freisin. Reáchtáladh sraith cruinnithe le páirtithe leasmhara agus le gníomhairí inmheánacha agus seachtracha freisin. Ina measc siúd, bhí seisiúin phlé leo seo a leanas:

Foghlaim tuilleadh faoin bPáipéar Bán ar Chúnamh Éireann

Cuirtear eolas ar fáil Summary of the Consultation Paper for the Review of the White Paper as Gaeilge  (PDF, 486.3) agus le próiseas forleathan comhairliúcháin phoiblí.