Caidreamh polaitiúil leis an Afraic

Ár gcuspóirí polaitiúla a chur chun cinn

Dírítear go láidir sa Africa Strategy (Gaeilge) (PDF, 3.4mb) ar ról na hÉireann maidir le:

  • tacú le cur chun cinn na síochána agus na slándála,
  • réiteach coinbhleachta agus dí-armáil
  • daonlathas a láidriú
  • meas ar chearta daonna agus riail an dlí.

Full Article Image Holding

Is tosaíochtaí lárnacha i mbeartas eachtrach na hÉireann iad na cuspóirí sin go léir, agus tá siad lárnach inár gcaidreamh leis an Afraic. Tá tábhacht ag baint leo iontu féin, agus tacaíonn siad leis na coinníollacha a theastaíonn chun forbairt shóisialta agus gheilleagrach inbhuanaithe a bhaint amach – mar a chuirtear béim air i gclár cúnaimh na hÉireann.

Táimid ag obair ar mhaithe le dul chun cinn sna ceantair seo go déthaobhach, inár gcaidreamh le tíortha comhpháirtíochta na hAfraice agus ar an leibhéal iltaobhach, trínár rannpháirtíocht i gComhbheartas Eachtrach agus Slándála an AE agus ár gcaidreamh leis an Aontas Eorpach san Afraic agus na Náisiúin Aontaithe.

Táimid ag tabhairt faoi réimse straitéisí chun rannpháirtíocht pholaitiúil níos leithne a bhaint amach leis an Afraic mar seo a leanas:

  • Turais bhreise dea-ullmhaithe agus spriocdhírithe chuig an Afraic d’Airí Rialtais na hÉireann agus oifigigh shinsearacha a eagrú.
  • Comhairliúcháin pholaitiúla níos rialta a eagrú le comhpháirtithe san Afraic.
  • Tuilleadh cuairteanna a spreagadh ó pharlaimint agus ó rialtais na hAfraice.
  • Cruinnithe níos rialta agus idirchaidreamh láidrithe a lorg idir ionadaithe na hÉireann agus na hAfraice ag cruinnithe idirnáisiúnta.

Full Article Image Holding

Guth na hÉireann laistigh den AE/NA agus comhlachtaí réigiúnacha eile a láidriú

Táimid ag obair chun rannpháirtíocht bhreise a bhaint amach ar leibhéal an AE le tíortha san Afraic maidir le saincheisteanna amhail athrú aeráide, cearta daonna agus ocras.

Táimid ag láidriú ár gcumas dul i ngleic le hinstitiúidí an AE maidir le saincheisteanna na hAfraice, lena n-áirítear an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (EEAS) atá nuabhunaithe.

Táimid ag tacú freisin le comhtháthú réigiúnach na hAfraice mar bhealach chun cobhsaíocht pholaitiúil agus fás gheilleagrach a fheabhsú, agus ag féachaint ar bhealaí inar féidir linn a bheith rannpháirteach ar bhealach níos éifeachtaí le hAontas na hAfraice agus le Comhphobail Eacnamaíochta Réigiúnacha na hAfraice.

Conas atá an straitéis á cur i bhfeidhm againn

Tá roinnt cuairteanna ardleibhéil tugtha ar an Afraic cheana féin.  I measc na samplaí le déanaí bhí cuairt an Tánaiste agus an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar Uganda, an Chéinia agus an tSomáil, agus cuairteanna an Aire Stáit Costello ar chruinniú mullaigh Aontas na hAfraice, an Aetóip, an Mhaláiv, Siarra Leon, an Libéir agus Gána, an Nigéir agus an Afraic Theas.

Léigh Straitéis i leith na hAfraice

Léigh Africa Strategy (Gaeilge) (PDF, 3.4mb) ina hiomláine chun tuilleadh eolais a fháil.