Fianáin ar láithreán Gréasáin Chúnamh Éireann

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.”

Deiseanna soláthair

Bainimid úsáid as an bpróiseas soláthair phoiblí chun seirbhísí soláthraithe seirbhíse speisialta a fhostú nuair nach mbíonn eolas nó scileanna speisialta ar fáil laistigh den Roinn, nó nuair a theastaíonn iniúchadh, monatóireacht nó meastóireacht neamhspleách uainn le haghaidh tionscadal faoi leith. 

Cathain a úsáidimid soláthar poiblí?

Fostaíonn Cúnamh Éireann seirbhísí soláthraithe seirbhíse speisialta i gcás nach mbíonn eolas agus/nó scileanna speisialta ar fáil laistigh den Roinn nó nuair a theastaíonn breithmheas, iniúchadh, monatóireacht agus meastóireacht neamhspleách.

Is sna réimsí seo a leanas a bhíonn na scileanna a lorgaímid de ghnáth:

Mar Roinn Rialtais, ní mór dúinn cloí le rialacha maidir le soláthar poiblí, lena rialaítear mar a bhronntar conarthaí poiblí chun earraí, seirbhísí nó oibreacha a cheannach.

An Próiseas Soláthair Phoiblí

Cuirtear fógraí tairisceana ar fáil do gach eagraíocht a dhéanann tairiscintí trína bhfoilsiú ar láithreán Gréasáin soláthair phoiblí an Rialtais e-tenders agus/nó in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (IOAE).

Cinntear an modh soláthair i gcónaí leis an luach iomlán measta caiteachais d'aon obair chomhairliúcháin ar leith a dhéantar.

Tairseacha náisiúnta – suas go dtí €100,000

Níos lú ná €5,000

Ceannaítear soláthairtí nó seirbhísí (lena n-áirítear seirbhísí gairmiúla) atá faoi bhun €5,000 bunaithe ar luachana ó bhéal agus r-phoist ó sholáthraí iomaíoch amháin nó níos mó.

Idir €5,001 agus €25,000

Bronntar conarthaí seirbhíse ar fiú idir €5,001 agus €25,000 iad de réir na bhfreagraí ar riachtanais/sonraíochtaí arna seoladh i r-phost chuig triúr soláthraithe seirbhíse ar a laghad.

Níos mó ná €25,000

I gcás na dtairiscintí ar fad atá níos mó ná €25,000, foilsítear fógraí tairisceana ar e-tenders, ina dtugtar rochtain leictreonach ar gach deis soláthair in earnáil phoiblí na hÉireann.

Tairseacha an AE – níos mó €100,000

Sna cásanna sin, ní mór cuireadh chun tairisceana a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (IOAE) agus freisin ar e-tenders.

Conas a dhéanaimid conarthaí a mheas agus a bhronnadh?

Déanann coistí neamhspleácha ar a bhfuil foireann Chúnamh Éireann a bhfuil an t-eolas teicniúil acu atá ábhartha do na seirbhísí a theastaíonn na tairiscintí a mheas.

Bronnaimid conarthaí bunaithe ar an 'tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch'. Úsáidimid an modh seo toisc go bhfuil caighdeán teicniúil riachtanach i gcás gach oibre comhairliúcháin a dhéantar. Mar aon le praghas, cuirtear imthosca amhail an mhodheolaíochta, taithí na sainchomhairleoirí agus saineolas agus fiúntas teicniúil san áireamh.

Ní mór don fhoireann mheastóireachta neamhspleách a bheith ar aon intinn le chéile sula mbronntar an conradh. Tar éis na meastóireachta, bronntar an conradh ar an tairiscint is saoire agus atá aicmithe mar an 'ceann is mó a chomhlíonann critéir theicniúla'.

Conas a chinntímid cuntasacht?

Tá cleachtais soláthair faoi réir ag cuntasacht dhian. Déantar iniúchadh agus grinnscrúdú orthu trí iniúchadh inmheánach (link to Accountability) agus iniúchadh arna dhéanamh ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste. Tá Oifigigh Chuntasaíochta freagrach go poiblí as gach rialachán ábhartha de chuid an AE agus rialacháin náisiúnta a chomhlíonadh.

Ina theannta sin, tá conarthaí Chúnamh Éireann faoi réir grinnscrúdaithe trí Cheisteanna Parlaiminteacha agus iarrataí um Shaoráil Faisnéise.

D'fhéadfadh dámhachtainí nach ndéantar i gceart trácht thromchúiseach a fháil ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, ón bpreas agus ó Choiste na gCuntas Poiblí, rud a d'fhéadfadh droch-chlú a tharraingt ar an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.