Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2005

8/12/06

Tugann an tuarascáil seo cuntas cuimsitheach ar an obair forbartha a rinneadh ag Cúnamh Éireann le linn 2005.

Páipéar Bán um Chúnamh Éireann 2006

14/9/06

Leagtar amach prionsabail threoracha an chláir cúnaimh sa Pháipéar Bán um Chúnamh Éireann agus socraítear an comhrac i gcoinne na bochtaineachta domhanda ag croílár bheartas eachtrach na hÉireann.

The Challenge of HIV and AIDS: Irish Aid's Response 2001-2006

30/5/06

This report outlines Irish Aid's response to the global challenge of HIV and AIDS.