Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2006

28/8/07

Tugann an tuarascáil seo cuntas cuimsitheach ar an obair forbartha a rinneadh ag Cúnamh Éireann le linn 2006.

Achoimre ar an bPáipéar Bán um Chúnamh Éireann 2006

22/1/07

Déantar achoimre anseo ar an bPáipéar Bán um Chúnamh Éireann, ina leagtar amach prionsabail threoracha an chláir cúnaimh agus ina shocraítear an comhrac i gcoinne na bochtaineachta domhanda ag croílár bheartas eachtrach na hÉireann.