Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2011

3/9/12

Tugann an tuarascáil seo cuntas cuimsitheach ar an obair forbartha a rinneadh ag Cúnamh Éireann le linn 2011.

Múinteoir Domhanda

1/1/12

Is acmhainn teagaisc thraschuraclaim é seo maidir le forbairt dhomhanda le haghaidh daltaí idirbhliana. Cuimsíonn cuid 1 den acmhainn ceachtanna bunaithe ar 5 théama trína bpléitear saincheisteanna forbartha domhanda i dtíortha comhpháirteacha Chúnamh Éireann. Cuimsíonn cuid 2 den acmhainn gníomhaíochtaí réamhléiritheacha gairide ar fhorbairt dhomhanda.

Múinteoir Domhanda: Léarscáil

2/1/12

Tíortha Comhpháirtíochta Chúnamh Éireann agus Spriocanna Forbartha na Mílaoise.