Skip to main content

Cóiste Iniúchóireachta Na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Tuarascáil Bhliantúil 2012

18/10/13

Cóiste Iniúchóireachta Na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Tuarascáil Bhliantúil 2012

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2012: Ocras a Laghdú, Teacht Aniar a Neartú

12/9/13

I rith 2012, mar chuid dár gcuntasacht níos leithne do cháiníocóirí na hÉireann, reáchtáladh sraith chomhairliúchán poiblí ar an athbhreithniú ar an bPáipéar Ban ar Chúnamh Éireann.

Irish Aid Guidelines for NGO Professional Safety and Security Risk Management

2/8/13

These guidelines articulate the best practice standards expected from Irish Aid’s partners in relation to security risk management and have been designed to help our NGO partners to improve their own current security systems and to fulfill their duty of care responsibilities towards their staff.

Treoirlínte Chúnamh Éireann maidir le Sábháilteacht Ghairmiúil & Bainistíocht Baol Slándála do NGO-a

2/8/13

Treoirlínte Chúnamh Éireann maidir le Sábháilteacht Ghairmiúil & Bainistíocht Baol Slándála do NGO-anna.

Domhan Amháin, Todhchaí Amháin: Beartas na hÉireann um Fhorbairt Idirnáisiúnta

2/5/13

Beartas na hÉireann um Fhorbairt Idirnáisiúnta

Achoimre: Domhan Amháin, Todhchaí Amháin

2/5/13

Achoimre: Domhan Amháin, Todhchaí Amháin: Beartas na hÉireann um Fhorbairt Idirnáisúnta