Skip to main content

Irish Aid Guidelines for NGO Professional Safety and Security Risk Management

Aid Effectiveness, Guidelines, Africa, Ireland, Global, 2013

These guidelines articulate the best practice standards expected from Irish Aid’s partners in relation to security risk management and have been designed to help our NGO partners improve their own current security systems and fulfil their duty of care responsibilities towards their staff. They have been drafted with the active input of the Dóchas Humanitarian Aid Working Group and are based on extensive research conducted by Mr. Christopher Finucane and Mr. Maarten Merkelbach, two leading experts in the field of aid worker security, on behalf of Irish Aid

pdf-listing

Irish Aid Guidelines for NGO Professional Safety and Security Risk Management

Download the Irish Aid Guidelines for NGO Professional Safety and Security Risk Management here. Íoslódáil PDF (203KB)

Treoirlínte Chúnamh Éireann maidir le Sábháilteacht Ghairmiúil & Bainistíocht Baol Slándála do NGO-a

Éifeachtacht an Chúnaimh, Treoirlínte, An Afraic, Éire, 2013

Cuireann na treoirlínte sin ar na súile na caighdeáin sárchleachtais a bhfuiltear ag súil leo ó chomhpháirtithe Chúnamh Éireann maidir le bainistíocht a dhéanamh ar bhaol slándála agus tá siad leagtha amach le cuidiú lenár gcomhpháirtithe NGO feabhas a chur ar a gcórais slándála reatha agus a ndualgas cúraim i leith a gcuid foirne a chomhlíonadh. Tá siad dréachtaithe le hionchur gníomhach ó Ghrúpa Oibre Um Chabhair Dhaonnúil Dóchas agus tá siad bunaithe ar thaighde leathan a bhí faoi stiúir an Uasail Christopher Finucane agus an Uasail Maarten Merkelbach, beirt shaineolaí ceannródaíoch i réimse slándála oibrithe cúnaimh, thar ceann Cúnamh Éireann.