Skip to main content

This content from the Department of Foreign Affairs has moved to Ireland.ie/irish-aid

An Coiste Iniúchóireachta Tuarascáil Bhliantúil 2013

30/9/14

Cuireann an Coiste Iniúchóireachta comhairle ar an Ard-Rúnaí faoi na beartais iniúchóireachta inmheánaí agus faoi straitéisí le haghaidh riosca a bhainistiú ar bhealach atá oiriúnach d’fheidhmiú na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus, tríd sin, tacaíonn sé leis comhlíonadh a dhéanamh ar na freagrachtaí atá air mar Oifigeach Cuntasaíochta ar an Roinn.

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2013

3/7/14

Ag cur athruithe cearta i bhfeidhm ar shaol roinnt de na daoine agus na pobail is boichte ar domhan