Skip to main content

Ag tógáil todhchaí do phobail atá buailte ag triomach sa tSomáil

Daoine a fhaigheann Stampaí Bia i nDeisceart Lár na Somáile
Grianghrafadóir: Jennifer O’Gorman/Concern

Nuair a buaileadh Lár Dheisceart na Somáile le triomach, chaill Sadiyo Samei Abdullahi a beostoc agus a cuid barr agus bhí siad ag brath ar chúnamh bia le maireachtáil.

An cúnamh a thugamar

Ní hamháin gur chuidigh clár arna reáchtáil ag Trócaire, le tacaíocht ó Chúnamh Éireann, leo teacht slán as an gcuid ba mheasa den ghéarchéim ach chuidigh sé leo freisin seasamh ar a gcosa féin arís agus iad in ann anois freastal ar a dteaghlaigh.

“Sula bhfuair siad tacaíocht ón gclár seo, is ar éigean a bhí mo theaghlach in ann dóthain bia a fháil. Chailleamar ár mbeostoc agus barra mar gheall ar thriomach agus ba dheacair maireachtáil i ndáiríre. Ó cuireadh mo theaghlach san áireamh sa chlár, áfach, faighim bia go rialta anois don teaghlach ar fad agus is féidir liom aire a thabhairt do mo theaghlach. Tá mo photaí cócaireachta téite arís!” a dúirt Sadiyo.

Cur chuige níos fadtéarmaí

Cuireadh bia, uisce glan, agus míreanna bunúsacha tí ar fáil do Sadiyo agus dá ceathrar leanaí.  Cé gur chabhraigh siad sin iad a choinneáil beo, theastaigh tacaíocht níos fadtéarmaí uathu freisin chun cabhrú leo seasamh ar a gcosa féin arís.  Fuair siad cúnamh lena gcuid barr a chur arís, chun tuilleadh eallach a fháil agus cúram tréidliachta a fháil dóibh. Mar thoradh air sin, tá siad in ann freastal orthu féin anois agus beidh níos mó teacht aniar iontu agus beidh siad in ann déileáil níos fearr má tharlaíonn aon ghéarchéimeanna amach anseo.

"Ó cuireadh mo theaghlach san áireamh sa chlár faighim bia go rialta anois don teaghlach ar fad agus is féidir liom aire a thabhairt do mo theaghlach. Tá mo photaí cócaireachta téite arís!"

Thacaigh Cúnamh Éireann le Trócaire chun cúnamh láithreach agus tacaíocht níos fadtéarmaí a chur ar fáil do bheagnach 30,000 duine leochaileach cosúil le Sadiyo agus a teaghlach, na daoine is mó ar chuir an triomach isteach orthu in 2011. 

Cén fáth a bhfuil tábhacht le teacht aniar a bheith i ndaoine

Tá Cúnamh Éireann tiomanta tacú le comhpháirtithe mar Trócaire chun freagra a thabhairt ní hamháin ar riachtanais láithreach daoine bochta agus pobal bocht a mbíonn éifeacht ag triomach orthu ach freisin tacú leo déileáil níos fearr leis san fhadtéarmach, agus sa todhchaí.  Más féidir le Pobail i lár na Somáile níos mó teacht aniar a bheith iontu beidh siad in ann dul in oiriúint agus déileáil níos fearr le triomach agus le dúshláin eile a tharlaíonn mar gheall ar athrú aeráide.  

Le linn ár nUachtaránacht ar an AE oibreoimid lena chinntiú go mbeidh tús áite ag athléimneacht ionas go mbeidh pobail leochaileacha in ann géarchéimeanna a bhuaileann go tobann iad a chur díobh níos fearr, cosúil le triomach nó teip barr.

What difference can Ireland make?

Read Minister Costello’s speech to the European Parliament on how we will work with our partners to make sure we have a more effective,  better joined up approach to emergencies.