Skip to main content

Ag cur Feabhais ar Chothú i Siarra Leon

Mohammed  meets Minister of State Joe Costello during a visit to the hospital in 2012

Buaileann Mohammed leis an Aire Joe Costello le linn cuairte ar an ospidéal in 2012.

Is gearr go mbeidh a shláinte ag Mohammed arís. Tá saol breá amach roimhe is cosúil!

Le linn a chuairte ar Shiarra Leon an samhradh seo caite thug an tAire Joe Costello cuairt ar ionad, in Freetown, atá ag fáil tacaíochta ó Chúnamh Éireann agus ina ndéantar cúram do leanaí a bhfuil droch-chothú orthu. Bhuail sé le Mohammed, leanbh cúig bliana d’aois a d’fheabhsaigh go mór ón gcéad uair a tugadh isteach san ionad é agus fíordhroch-chothú air.

Ní raibh ann ach dhá bhliain roimhe sin in oirthear Freetown a chonaic baill foirne de chuid an Aireacht Sláinte Mohammed agus a tháinig imní orthu go raibh sé ag fáil droch-chothú agus a mhuintir ag déanamh faillí air.

Thug siad go dtí an Ionad Cobhsaíochta ag Óspidéal do Leanaí Ola During é, áit a bhfuair sé an chóir leighis agus an chóir theiripeach a bhí uaidh. Tá Mohammed sláintíúil agus aclaí anois agus téann sé chuig an mbunscoil áitiúil.

De thoradh na tacaíochta a thugann Éire don Ionad Cobhsaíochta in Óspidéal do Leanaí Ola During, is leanbh sláintiúil, bríomhar é Mohammed anois a théann chuig an scoil áitiúil.

Gach uile mí glacann an tIonad Cobhsaíochta in Óspidéal do Leanaí Ola During leis ar an meán 66 leanbh, leithéidí Mohammed. Tagann feabhas iomlán ar a bhformhór ach an aire agus an chóireáil a bheith faighte acu.

Ní gá ach leis na leanaí is laige, leithéidí Mohammed, a chur chuig an Ospidéal. Is féidir leis an gcuid is mó leanaí, nach bhfuil an cothú ceart faighte acu, freastal go rialta ar an roinn eisothar, agus tugann a muintir aire dóibh sa bhaile. Ní bhíonn an oiread costais ann do sheirbhísí sláinte an Rialtais agus bíonn an teaghlach féin níos fearr as.  

Is áiteanna iad na hionaid chobhsaíochta atá ríthábhachtach do na leanaí sin atá ró-mhíchothaithe chun cóireáil a fháil sa bhaile nó do na leanaí a bhfuil aimhréidheanna ar nós na maláire orthu.

In ainneoinn gur fheabhaigh an scéal ó chríochnaigh an cogadh in 2002, tá droch-chothú ar bheagnach an tríú cuid de leanaí Shiarra Leon, agus d’fhéadfadh éifeachtaí fadtéarmacha a bheith ar shláinte agus ar fholláine na leanaí dá bharr.

Téann Cúnamh Éireann i gleic le fadhb an droch-chothaithe i Siarra Leon agus is cuid lárnach dá cuid oibre ann é. Tá 19 ionad cobhsaíochta sa tír le cabhair uainne.

Bímid ag obair go dlúth lenár gcomhpháirtithe UNICEF, WFP agus an Aireacht Sláinte agus Sláinteachas ó 2007, agus tá beagnach €16 milliún curtha ar fáil againn chun droch-chothú a chosc agus a bhainistiú.

An raibh a fhios agat?

Bhí de thoradh ar an tacaíocht , le haghaidh droch-chothú a aithint agus a chóireáil, an méadú fá dó dhéag ar líon na leanaí cóireáilte do ghéardhroch-chothú ó 2,950 leanaí in 2007 go dtí 35,000 leanaí i 2011. Leigheasadh ar an meán, 93% de na leanaí sin.

Léigh tuilleadh faoi obair Chúnamh Éireann ar chothú.