Skip to main content

Ag Teacht le Chéile chun an Comhshaol a Chosaint

Mg'anja stove Group, Kachindamoto, with the stoves which they are producing for their own use and to sell

Grúpa Sorn Mg'anja, Kachindamoto, leis na soirn a tháirg siad.

Nuair a smaoiníonn tú ar an gcomhshaol a chosaint agus ar bhealaí níos fearr chun déileáil leis na hiarmhairtí a bhaineann le hathrú aeráide, ní dóigh gur athrú ar do shorn cócaireachta an chéad rud ar a smaoiníonn tú. Ach is é sin an chaoi a bhfuil baill de Chlubanna Sorn Baile sa Mhaláiv ag déanamh a gcuid féin ar son a gcomhshaol a chosaint. 

Tá siad ag fáil réidh leis na seanmhódhanna cócaireachta, lenar bhain pota a bheith suite ar thrí chloch a bhíodh leagtha thart timpeall tine oscailte, agus tá siad ag táirgeadh soirn cheirmeacha níos éifeachtaí dóibh féin agus do na bailte máguaird.

Ní dhóitear an oiread adhmaid tine ná gualaigh sna soirn nua ghlasa seo agus a dhóití ar an seanbhealach agus dá bhrí sin tugann siad cúnamh an comhshaol leochaileach a chosaint.  Níl an oiread crann á leagann agus a bhíodh, agus laghdaíonn sin an baol maidir le creimeadh ithreach agus díghrádú ithreach agus tugann deiseanna do bhairr níos fearr fás.‌

Mná go háirithe, baineann siad tairbhe as na soirn nua, mar ní chaitheann siad an oiread ama agus a chaithidís ag bailiú adhmaid agus tá siad in ann ioncam beag a bheith acu ó bheith ag díol na sorn nua.‌

Tá buntáistí maidir le sláinte ag na soirn chócaireachta nua mar ní thagann an oiread deataigh astu nuair atá siad lasta sna tithe, agus laghdaíonn sin an baol a bheadh le galair riospráide.‌

Tugann na soirn seo cúnamh do mhuintir na tuaithe sa Mhaláiv agus níos faide ó bhaile, na hacmhainní nádúrtha ar a mbraitheann siad a chosaint agus cur le todhchaí inbhuanaithe i gcomhair iad féin agus a bpobal. Tá an club in ann 2,500 sorn a tháirgeadh, agus 600 acu a dhíol taobh istigh de thréimhse trí mhí. Baineadh úsáid as an ioncam sin chun grán buí, an príomhbhia sa Mhaláiv, a cheannach agus braitear air ar aimsir thriomaí.

Tá cláir eagraithe ag Cúnamh Éireann i gcomhpháirtíocht le Concern Universal NGO agus Clioma sa Mhaláiv, chun na pobail a chur ar an eolas faoi bhuntáistí na sorn nua, agus is slí amháin í sin chun athrú aeráide a laghdú ag leibhéal áitiúil.

Ta sé sin ríthábhachtach do thír ar nós An Mhaláiv, áit a mbaineann naoi as a deich de theaghlaigh tuaithe úsáid as modhanna cócaireachta traidisiúnta a bhraitheann ar bhreosla adhmaid. Cuireann na modhanna neamh-inbhuanaithe seo le dó 7.5milliún tonna adhmaid agus gualaigh, agus le scrios idir 50,000 agus 70,000 heicteár d’fhoraois gach uile bliain. Is eiseamláir an tionscadal seo den chaoi ar féidir le bealaí nua difríocht cheart a dhéanamh i saol daoine bochta agus i saol pobal, agus ag an am chéanna an comhshaol a chosaint.

Ag díol na sorn

Díolann baill an ghrúpa sorn na soirn a tháirgeann siad ar 300MWK, nó mar sin, nó thart ar €0.56 an ceann.